Adatvédelmi nyilatkozat

Az utazas-nyaralas.info adatvédelmi nyilatkozata és felhasználási feltételei

(Vissza az előző oldalra, ahonnan erre a nyilatkozatra kattintott)

A jelen adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási feltételek (Nyilatkozat) tartalmazza a Csetneki Tibor Béla egyéni vállalkozó által üzemeltetett, a https://utazas-nyaralas.info doménnéven és aldoménjein elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető ismerheti meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető webtárhely szolgáltatójának szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Az oldalak alján lévő hozzászólásokkal kapcsolatos adatkezelés, valamint a hozzászólásokkal kapcsolatos feltételek

A hozzászólásoknál opcionálisan megadható az e-mail cím, és kötelezően megadandó a felhasználónév. A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy a felhasználónevét nem kívánja megadni, de ez azt eredményezi, hogy az oldalakhoz nem tud hozzászólni. Az adatszolgáltatás így önkéntes, és jogalapja a felhasználó hozzájárulása. Az Üzemeltető akkor is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatokat, ha a felhasználók nem szólnak hozzá az oldalakhoz. A 6.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy bármely hozzászólás harmadik személy jogait vagy hatályos jogszabályt sért, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja, kártérítési igény esetén a kártérítést a hozzászólást író Felhasználóra áthárítja.

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

A hozzászólások valóságtartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját vagy más jogos és méltányolható érdekeit-, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti (különös tekintettel: önpromóciós, reklám-, és spam jellegű hozzászólások, melyek azonnal törlésre kerülnek)

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 "Cookie"-k elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

* a Szolgáltatás hatékony nyújtása,

* a hozzászólók azonosítása,

* a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,

* működési problémák elhárítása.

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(i) A hozzászólók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát, például egy hozzászólásnál a valódi neve megadásával, és személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(iii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

(iv) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

6. Információ átvétel

A weboldal teljes szöveges tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Rövidebb vagy hosszabb szövegrészleteket átvenni csak úgy lehet, ha a másik weboldalon egyértelműen, láthatóan, kattinthatóan megjelölésre kerül, hogy az információk forrása az utazas-nyaralas.info, utazas-nyaralas.info/aloldal formában. A weboldal tartalmát - személyes felhasználáson kívül - írásos, nyomtatott formában közölni csak előzetes, írásos engedély alapján lehet.

7. Záró rendelkezések

7.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az info {kukac} utazas-nyaralas {pont} info e-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok (pl. felhasználónév) módosítására és javítására. Ezt az info (kukac) utazas-nyaralas (pont) info e-mail címre küldött levélben tehetik meg.

A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti adatai törlését: info {kukac} utazas-nyaralas {pont} info.

Hozzászólások törlésére csak akkor kerülhet sor, ha az adott felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a fórum olvashatóságát. Amennyiben súlyosan zavaró lenne az adott felhasználó hozzászólásainak törlése, abban az esetben az Üzemeltető a felhasználó személyes adatait törli, azonban a felhasználó által feltöltött, megosztott hozzászólások az oldal részei maradnak, a többi felhasználó számára olvashatóan, kereshetően.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

7.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A weboldalon szereplő információkat az Üzemeltető a legjobb tudása szerint, azokat ellenőrizve, és a lehetőség szerint folyamatosan aktualizálva, frissítve közli. Ennek ellenére természetesen előfordulhatnak hibák. Az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a közölt információk (beleértve - de nem kizárólag - a weboldal fő szövege, a hozzászólásokban közölt információk, valamint a fényképek) aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal üzemeltetőjét nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, vagy bevétel elmaradásért, amely felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséből vagy hozzá nem féréséből eredhet, illetve abból, hogy a felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak. Az oldal üzemeltetője mindennemű kártérítési felelősséget kizár.

A weboldal más oldalakra mutató hivatkozásokat (linkeket), valamint hirdetéseket tartalmaz. Ezen más oldalak tartalmáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A hivatkozott oldalaknak a saját adatvédelmi irányelveik, és felhasználói feltételeik irányadóak.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

7.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Szeged, 2008. április 28.
Utolsó módosítás: Budapest, 2015. szeptember 1.

Csetneki Tibor

Szolgáltató